Roman  |  Barnbok  |  Tidskrift  |  Produktbeskrivning   Clean Burn Trading AB
Med tillstånd av Clean Burn 
http://www.cleanburn.nu/ling50.asp 
 

BIOPANNOR Ling 50

 

Bio-Heizkessel Ling 50

Spannmål är både billigt och lättåtkomligt Getreide ist billig und schnell verfügbar
Med en LING 50 spannmålspanna kan du bli din egen leverantör av bränsle - ett trevligt sätt att förse sig med värme. Du kan värma upp ditt hus och andra lokaler, gärna med kulvert till närliggande fastigheter utan att hugga ved eller betala skyhöga olje- eller elräkningar. Från en vanlig villa till en herrgård ger dig lika bra skäl att välja en LING Spannmålspanna.
 
  Mit einem LING 50 Getreidekessel können Sie Ihr eigener Brennstofflieferant werden – eine angenehme Art der Wärmeerzeugung. Sie können ihr Haus und andere Räume heizen, gern mit einem Durchlass zu nahegelegenen Immobilien, ohne Holz zu hacken oder himmelhohe Öl- oder Stromrechnungen zu bezahlen. Von einer gewöhnlichen Villa bis zu einem Herrenhof; es gibt in jedem Fall gute Gründe, sich für einen LING Getreidekessel zu entscheiden.
 
Som din egen leverantör... Als Ihr eigener Lieferant...
...av bränsle kan det inte bli billigare, bättre och säkrare. Investeringen för utrustningen har du snart tjänat in. Glöm ditt slit med veden eller dina gamla höga utgifter för värme. Nu eldar du utan att anstränga dig eller din plånbok.
 
  ... von Brennmaterial kann es billiger, besser und sicherer nicht sein. Die Investition für die Ausrüstung schlägt schon bald in Gewinn um. Vergessen Sie Ihre Schinderei mit dem Holz oder Ihre früheren hohen Ausgaben für Wärme. Nun heizen Sie, ohne sich oder Ihre Brieftasche zu strapazieren.
 
LING 50... LING 50...
...kommer som en komplett enhet med brännare och magasin. Självklart är det smartare att köpa en komplett panna än att försöka lura sin gamla ved- eller oljepanna att elda spannmål. Pannan har stående tuber, så att eventuell flygaska inte täpper igen rökgångarna. Pannorna levereras med sotviska. Bränslematningen sker med undermatning så att det nya bränslet tvingar askan att falla ner i den väl tilltagna asklådan. Pannan behöver ingen askutmatning då asklådan rymmer hela 27 liter. Pannorna kommer vid leveransen med två asklådor för smidigare hantering. Det så vanliga fenomenet sintring minimeras genom god förbränning i en LING 50. Ett väl tilltaget sprinklersystem gör att din säkerhet inte står på spel. Pannorna kan levereras med magasinet monterat till höger eller vänster.   ... kommt als komplette Einheit mit Brenner und Speicher. Selbstverständlich ist es geschickter, einen kompletten Kessel zu kaufen als zu versuchen, einem alten Holz- oder Ölkessel Getreide zur Verbrennung unterzujubeln. Der Kessel hat stehende Heizrohre, so daß mögliche Flugasche nicht die Rauchabzüge verstopft. Die Kessel werden mit Rußwischer geliefert. Die Brennstoffspeisung geschieht durch Unterspeisung, so daß das neue Brennmaterial die Asche in den Aschekasten zwingt. Der Kessel benötigt keine Ascheausfuhr, da der Aschekasten volle 27 Liter faßt. Für die reibungslose Handhabung werden die Kessel mit zwei Aschekästen ausgeliefert. Das übliche Phänomen Sinterung vermindert sich durch die gute Verbrennung in einem LING 50. Ein Sprinklersystem sorgt dafür, daß Ihre Sicherheit nicht auf dem Spiel steht. Die Kessel können sowohl mit rechts als auch mit links montiertem Speicher geliefert werden.
 
Som extra tillbehör kan du beställa din LING med en sinnrik automatisk bränslepåfyllning från silo eller magasin. Den automatiska påfyllningen sker med hjälp av vaacum och slangar, ungefär som en centraldammsugare.
 
 
  Als extra Zubehör können Sie den LING 50 mit einer sinnvollen automatischen Brennstoffzufuhr aus einem Silo oder Speicher bestellen. Die automatische Brennstoffzufuhr geschieht mit Hilfe von Vakuum und Schläuchen, ungefähr so wie bei einem Zentralstaubsauger.
 
Med en LING 50 kan du också elda alla förekommande bränslepellets 6-16 mm (trä och papper) finhackad flis och andra biologiska bränslen. En flexiblare biopanna får du le ta efter! Mit einem LING 50 lassen sich auch alle Arten Brennstoffpellets 6-16 mm (Holz oder Papier), feine Hackspäne und andere biologische Brennmaterialien verbrennen. Einen flexibleren Bio-Heizkessel kann man suchen!
   

Pernilla Linder
Schwarze Wasser

Översättning Dørte Kræft

Roman

Editions Guy Binsfeld
Luxemburg 2010

ISBN-10: 287954226X
ISBN-13: 978-2879542263

www.pernillalinder.com